Ընդհանուր երկաթուղային ներարկիչների վարդակ և առաքման փական